THÔNG TIN KHÓA HỌC

IC3 GS5

 • Số buổi học: 6
 • Nội dung khóa học:
  - Giới thiệu chứng chỉ IC3
  - Kiến thức cần có theo cấu trúc bài thi:
  + Module 1: Máy tính căn bản (Computing Fundamental)
  + Module 2: Các ứng dụng chính (Key Applications)
  + Module 3: Cuộc sống trực tuyến (Living Online)
  - Ứng dụng và làm quen giao diện thi

  Mục tiêu khóa học:
  - Dễ dàng chinh phục chứng chỉ IC3 GS5 với điểm số cao
  - Hiểu về bản chất các công cụ Office, các thao tác với máy tính, các ứng dụng với Internet, phục vụ cho đời sống, học tập và làm việc sau này

Chọn cơ sở gần bạn
Sau đó Đăng Ký

Khóa Học: IC3 GS5

Cơ sở 1: Số 70 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nhận tư vấn
Khóa Học: IC3 GS5

Cơ sở 2: Số 49, ngõ 13 Ngô Chi Lan, Sóc Sơn, Hà Nội

Nhận tư vấn
Khóa Học: IC3 GS5

Cơ sở 3: Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội

Nhận tư vấn
Khóa Học: IC3 GS5

Cơ sở 4: Đường Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Nhận tư vấn
Khóa Học: IC3 GS5

Cơ sở 1 Toà nhà TTC, số 109 đường Nguyễn Thị Xiếu, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Nhận tư vấn